Mạ

Sản xuất Hóa Chất

Phân tích hóa chất

Chia sẻ lên:
Thông tin liên hệ
Ông Phạm Minh Năm
Chức vụ:
Di động: 0364278340
Điện Thoại:
0912787811 - 0364278340
Fax:
Địa chỉ:
Thôn Lâm Trường, X. Minh Phú, H. Sóc Sơn, Hà Nội
Thông tin công ty
Công Ty TNHH Công Nghệ Hóa Chất Minh Phú
Địa chỉ:
Thôn Lâm Trường, X. Minh Phú, H. Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại:
0912787811 - 0364278340
Fax:
Email:
Website:

Bản đồ chỉ đường