Mạ

Sản xuất Hóa Chất

Phân tích hóa chất

thông tin liên hệ
Ông Phạm Văn Tùng
- 0912 787 811

Ông Phạm Minh Năm
- 0364278340

Mạ chống mài mòn

Mạ chống ăn mòn cho chi tiết bằng kim loại
Mạ chống ăn mòn cho chi tiế...
Mạ chống ăn mòn cho chi tiết bằng kim loại
Mạ chống ăn mòn cho chi tiế...
Mạ chống mài mòn
Mạ chống mài mòn
Mạ chống mài mòn
Mạ chống mài mòn

Mạ phục hồi (Niken, Crom, Niken composit)

Mạ phục hồi (Niken, Crom, Niken composit)
Mạ phục hồi (Niken, Crom, Niken...
Mạ phục hồi (Niken, Crom, Niken composit)
Mạ phục hồi (Niken, Crom, Niken...
Mạ phục hồi (Niken, Crom, Niken composit)
Mạ phục hồi (Niken, Crom, Niken...

Mạ trên các chất liệu

Mạ trên chất liệu nhôm
Mạ trên chất liệu nhôm
Mạ trên chất liệu đồng
Mạ trên chất liệu đồn...
Mạ trên chất liệu sắt
Mạ trên chất liệu sắt

Xi mạ bảo vệ bề mặt kim loại

Xi mạ bảo vệ bề mặt kim loại
Xi mạ bảo vệ bề mặt...
Xi mạ bảo vệ bề mặt kim loại
Xi mạ bảo vệ bề mặt...
Xi mạ bảo vệ bề mặt kim loại
Xi mạ bảo vệ bề mặt...
Xi mạ bảo vệ bề mặt kim loại
Xi mạ bảo vệ bề mặt...

Mạ trang sức

Mạ trang sức
Mạ trang sức
Mạ trang sức
Mạ trang sức
Mạ trang sức
Mạ trang sức
Mạ trang sức
Mạ trang sức

Lớp mạ

Mạ bạc
Mạ bạc
Mạ crom
Mạ crom
Mạ đồng
Mạ đồng
Mạ hợp kim
Mạ hợp kim
Mạ thiếc
Mạ thiếc
Mạ vàng
Mạ vàng
Xi mạ kẽm
Xi mạ kẽm
Mạ cadimi
Mạ cadimi