Mạ

Sản xuất Hóa Chất

Phân tích hóa chất

thông tin liên hệ
Ông Phạm Văn Tùng

0912 787 811 - 0984 602 829

Anh Đức Thăng
-

Lớp mạ

Mạ bạc
Mạ bạc
Mạ crom
Mạ crom
Mạ đồng
Mạ đồng
Mạ hợp kim
Mạ hợp kim
Mạ thiếc
Mạ thiếc
Mạ vàng
Mạ vàng
Xi mạ kẽm
Xi mạ kẽm
Mạ cadimi
Mạ cadimi