Mạ

Sản xuất Hóa Chất

Phân tích hóa chất

thông tin liên hệ
Ông Phạm Văn Tùng

0912 787 811 - 0984 602 829

Anh Đức Thăng
-

Mạ trên các chất liệu

Mạ trên chất liệu đồng
Mạ trên chất liệu đồn...
Mạ trên chất liệu nhôm
Mạ trên chất liệu nhôm
Mạ trên chất liệu sắt
Mạ trên chất liệu sắt